*Quick English summary for those who can’t read Thai*
This entry is about a Thai amateur writer who copied someone else’s work and post it on a Thai Fan Community about Korean Singers. However, some of the readers recognized the writing and notified the original writer. I am talking in general about plagiarism and morals of writers, creaters’ rights, common knowledge about copyrights law, as well stating facts and opinions about the incident and people involved in this case.

———————-

เนื่องมาจาก entry [แฉ] ลอกนิยาย…พฤติกรรมที่สังคมไม่ควรให้อภัย ของคุณลูกหมู ทำให้อยากอัพบล็อก

เหตุผลแรกเพราะบล็อกนี้มีคนเข้าจากกูเกิ้ลเยอะมาก ด้วยเหตุอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เลยคิดว่าอัพในนี้น่าจะมีคนเห็นเยอะกว่าเฟซบุ๊คของเรา และในอนาคตอาจจะมีคนใช้กูเกิ้ลหาจนเจออีกมากมายด้วย

ดังนั้นจึงขอบันทึกไว้ และประกาศให้ผู้อ่านทุกท่านทราบถึงแก่นของเรื่องในวันนี้ค่ะ

แฟนฟิคชั่น (นิยายเขียนเอง ของผู้ชมทางบ้าน) เกี่ยวกับศิลปินเกาหลีแทคคุณ (TaecKhun) ชื่อเรื่อง “So Sorry, My Boyfriend is Mental Disorder!” (แต่ในเว็บบอร์ด และบล็อกที่โฆษณาเรื่องนี้ พิมพ์ผิดเป็น so sorry, my boyfriend is mental disoder!) ซึ่ง Kai-Wa-Kung อ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือมีส่วนร่วมในการช่วยคิดพล็อตเรื่องและได้ขออนุญาตเจ้าของแล้ว จึงนำมาดัดแปลงและเผยแพร่ในเว็บบอร์ดนั้น แท้จริงแล้วเป็นนิยายที่ลอกมาทั้งดุ้น โดยแก้ไขชื่อตัวละคร (อาจมีแก้อะไรปลีกย่อยด้วย แต่เราไม่ได้อ่านก็เลยไม่รู้รายละเอียด) นอกจากนี้ยังอุกอาจถึงขนาดนำไปรวมเล่มเพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือขายด้วย

ดังนั้น ในฐานะคนที่รักการเขียน ข้าพเจ้า ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ที่ผ่านมาอ่านทุกท่าน หากคุณกำลังคิดว่าจะซื้อนิยายเล่มดังกล่าว หรือได้อ่านจากอินเทอร์เน็ตแล้วชื่นชอบ ชื่นชม หรือสรรเสริญผู้(ที่อ้างว่า)เขียน ก็ขอความกรุณาช่วยไปอ่านข้อมูลใน entry [แฉ] ลอกนิยาย…พฤติกรรมที่สังคมไม่ควรให้อภัย ของคุณลูกหมูก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจและจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนักเขียน(ขี้ลอก)คนนี้

เราคิดว่า ผู้บริโภค ไม่ควรสนับสนุนหรือส่งเสริมการลอก หรือการแอบอ้างผลงาน เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิด และก่อความเสียหายร้ายแรงให้แก่วงการการสร้างสรรค์ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการวรรณกรรม การออกแบบ ศิลปะ ดนตรี และ ฯลฯ นอกจากนี้การแอบอ้าง ขโมย หรือลอกผลงาน ยังเป็นพฤติกรรมที่มักง่าย และไร้ยางอาย อันไม่สมควรจะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะผิดทางด้านจริยธรรมแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความขาดจิตสำนึกในฐานะนักเขียน หรือผู้รังสรรค์ผลงานด้วย

สำหรับคุณลูกหมูแล้ว เราไม่คิดว่าเรื่องเงินหรือรายได้ที่น้องคนนี้จะได้จากการแอบอ้างและขายนิยายเรื่องนี้ จะเป็นใจความสำคัญ แต่ปัญหาคือผลงานของคุณลูกหมูเธอถูกขโมย ถูกนำไปแอบอ้าง และถูกนำไปใช้หาประโยชน์โดยที่เธอไม่ได้ยินยอม สำหรับผู้รังสรรค์ผลงานแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้คือการบั่นทอนกำลังใจ เพราะผลงานที่บรรจงเขียนขึ้นมา ถูกใครก็ไม่รู้เอาไปอ้างว่าเป็นของตน ผลงานที่คนคนหนึ่งเขียนขึ้น เกิดจากตัวของบุคคลนั้น ๆ เป็นการกลั่นกรองความคิด คำพูด ความรู้สึก และความสร้างสรรค์ส่วนบุคคล นำมาเรียงร้อยเป็นบรรทัด เป็นย่อหน้า และประกอบกันขึ้นมาเป็นเรื่องเรื่องหนึ่ง ในนั้นจึงมีทั้งความรัก ความผูกพัน และความเป็นตัวตนของผู้เขียนฝังอยู่อย่างลึกซึ้งอย่างหาที่เปรียบมิได้ การขโมยไปใช้เช่นนี้ จึงย่อมไม่ผิดอะไรไปจากการควักเอาหัวใจของเขาไปอย่างโหดร้าย

คนเราถ้าได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีแล้ว ย่อมเข้าใจได้โดยอัตโนมัติว่า สิ่งใดที่ไม่ใช่ของตน ตนย่อมไม่ควรหยิบฉวยไป เพราะนั่นคือการขโมย คือสิ่งที่ผิด

แต่ในแวดวงอินเทอร์เน็ต และสังคมบนเว็บบอร์ด ยังมีผู้คนอีกมากที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ และคิดเหมาเอาเองว่าอะไรก็ตามที่เจอบนอินเทอร์เน็ตได้ฟรี ๆ ย่อมเป็นของฟรีที่ตนจะนำไปใช้อย่างไรก็ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด

แท้จริงแล้วผลงานสร้างสรรค์ทางวรรณกรรมใด ๆ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ลิขสิทธิ์ทั้งปวงย่อมเป็นของผู้สร้างสรรค์ในทันทีโดยอัตโนมัติ และได้รับความคุ้มครองทางกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยที่ผู้สร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ (แต่ถ้าใครอยากจดลิขสิทธิ์ก็สามารถไปจดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวเองได้ฟรี)

ก่อนอื่นมาดูคำจำกัดความ(ความหมาย)ของคำสำคัญ ๆ กันก่อน อ้างจาก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น
วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

….
ทำซ้ำ หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสำเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ดัดแปลง หมายความว่า ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(1) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลำดับใหม่

….
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
หมายความว่า ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น

ต่อไป มาดูมาตรา 6 ซึ่งกล่าวถึงประเภทของงาน ว่ามีอะไรที่ผู้ในข้อบังคับของพรบ.นี้บ้าง

มาตรา 6 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

ซึ่งหมายถึงว่า งานเขียนที่โพสต์ในเว็บบอร์ด บล็อก หรือที่อื่นในบนอินเทอร์เน็ต ก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพรบ.ลิขสิทธิ์เช่นกัน เพราะมีการแสดงออกเป็นตัวหนังสือแล้ว แต่ถ้าคิดเรื่องแล้ว หรือคิดดัง ๆ แต่ยังไม่เคยเขียน หรือพิมพ์ใส่อะไร (ใส่คอม ใส่ไฟล์ หรือใส่อินเทอร์เน็ต) ก็ไม่นับ

ส่วนที่ 2
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

มาตรา 8 ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักร หรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น
(2) ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกได้กระทำนอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน (1) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก

สรุปคือ ผลงานเขียน จะตกเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนทันทีที่เขียนเสร็จ หรือพิมพ์(ใส่เครื่อง)เสร็จ แม้จะเก็บไว้แต่ในคอม หรือโพสต์แต่ในอินเทอร์เน็ต และไม่เคยตีพิมพ์เป็นเล่มเลยก็ตาม

และจากบทความเรื่อง “นักเขียนกับลิขสิทธิ์” จะเห็นว่า

การกระทำอย่างไรที่เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์มีได้หลายรูปแบบเช่น
๑. นำผลงานของนักเขียนไปรวมเล่มเพื่อตีพิมพ์ จำหน่าย จ่าย แจก โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. นำผลงานไปเผยแพร่ลงในอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. นำผลงานไปดัดแปลง (เช่น ใช้เนื้อเรื่องเดิม ใส่ชื่อเรื่องใหม่) โดยไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งจากที่ดู น้อง Kai-Wa-Kung แกทำผิดครบทั้ง 3 ข้อเลย

อนึ่ง น้องเอิร์ธ แห่งเว็บบอร์ดของฟ๐นต์ ดอท คอม ได้พูดประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้ และให้หน้าเว็บที่น่าสนใจและอ่านง่ายมาดังนี้
http://www.microsoft.com/thailand/piracy/iplaw.aspx
ในนั้นมีแยกประเภทให้ดูง่าย ๆ ไว้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ (คงจะแบ่งตามระดับความหนักเบาของโทษ) มี 2 ประเภท คือ

 • การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมทั้งการนำต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : คือ การกระทำทางการค้า หรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้กระทำรู้อยู่แล้ว ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ก็ยังกระทำเพื่อหากำไรจากงานนั้น ได้แก่ การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ตอนแรกเรารู้สึกว่า คดีคุณลูกหมูโดนลอกเนี่ย ถึงจะแก้ชื่อตัวละคร แต่ก็ก๊อปมาทั้งดุ้นอยู่ดี น่าจะเป็นการลอก (ภาษาทางการเขาเรียก “ทำซ้ำ”) แต่น้องเอิร์ธชี้ให้เห็นว่า น่าจะเรียกว่าดัดแปลง เพราะเป็นการตีความตามตัวอักษร แล้วมันคือ “ดัดแปลง”จริง ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าการนำไป “ดัดแปลง” หรือพยายามอ้างว่า “แค่ดัดแปลง” ไม่ใช่ “ลอก” แล้วจะทำให้ผิดน้อยลงหรือโทษเบาลง เพราะทั้งการดัดแปลง และการทำซ้ำ มันก็เข้าข่ายความผิดกระทงเดียวกัน คือเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง ซึ่งจากที่เว็บไมโครซอฟท์สรุปไว้ ระวางโทษมีดังนี้

บทกำหนดโทษ
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท
หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เราคิดว่าสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานควรทำ เมื่อค้นพบว่าตนเองถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ถูกคัดลอก แอบอ้าง หรือดัดแปลงผลงาน คือเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ไม่ใช่เพื่อเขียนเสือให้วัวกลัว หรือเพื่อแก้แค้นอะไร แต่เพื่อให้ผู้ละเมิดฯ และสังคม ได้รับรู้ว่ามันผิด และไม่ใช่ความผิดเล็ก ๆ แต่เป็นสิ่งที่ต้องได้รับโทษทางกฏหมาย หรือทางสังคม เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างว่า สิ่งนี้ผิด ไม่ควร และจะต้องไม่ทำอีก ไม่เช่นนั้นการลอก การขโมยผลงาน ก็จะยังมีอีกเรื่อยไป ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่หมดสิ้น ฉะนั้นเจ้าของผลงาน เจ้าของลิขสิทธิ์ พึงรักษาสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้ถึงที่สุด พร้อม ๆ กันนั้นทั้งนักอ่านและนักเขียน ก็ควรจะช่วยกันเผยแพร่ความรู้ ความจริง และจิตสำนึกเกี่ยวกับงานเขียนและลิขสิทธิ์ไปด้วย เพื่อให้ไม่เกิดกรณีลอกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขึ้นมา

อนึ่ง สำหรับปัญหาการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ และวิธีการดำเนินการนั้น ได้มีกรณีตัวอย่างหลาย ๆ กรณี ที่ฝ่ายผู้สร้างสรรค์ ที่ถูกละเมิดฯ หรือผู้ค้นพบ ได้เขียนหรือพิมพ์ไว้ตามเว็บบอร์ด เพื่อเป็นวิทยาทาน หากใครสนใจ สามารถหาอ่านได้ เช่น

ข้อมูล / บทความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่น่าสนใจและน่าอ่าน

2 Responses to “ลอกนิยาย พฤติกรรมที่สังคมไม่ควรให้อภัย”
 1. lookmuh says:

  ขอบคุณที่นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็น เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่นักเขียนรุ่นหลังนะคะ ^ ^

 2. Aleczan says:

  ยินดีค่ะ

  ขอบคุณคุณลูกหมูด้วยค่ะที่ประกาศเรื่องนี้ ทำให้ได้เห็นกรณีศึกษาเพิ่มขึ้น

  เสียใจด้วยนะคะที่เกิดเรื่องยุ่ง ๆ ที่ทำให้เสียอารมณ์ขึ้นแบบนี้
  แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ เชียร์สุดใจขาดดิ้นเลยค่ะ

 3.  
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »

-- *DISCLAIMERS*

-- “All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.”

-- (c) 2002-2006 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
-- Title Design by Yoshitaka Amano.
-- FINAL FANTASY, TETRA MASTER and VANA’DIEL are registered trademarks of Square Enix Co., Ltd.
-- SQUARE ENIX, PLAYONLINE and the PlayOnline logo are trademarks of Square Enix Co., Ltd.